41 Pionkowska Drużyna Harcerzy „Zarzewie”

ZARZEWIE


Powstanie naszej drużyny datowane jest na rok 1987, a założycielem jej jest hm. Krzysztof Piaseczny HR. Od 1990 r. działamy w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej (podobnie, jak 41 Pionkowska Drużyna Harcerek, z którą tworzymy, wespół z dwiema zuchowymi gromadami oraz drużyną wędrowniczą Szczep 41-ych Pionkowskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Rzeczpospolita Skautowa” im. Olgi i Andrzeja Małkowskich.
Organizacyjnie wchodzimy w skład Pionkowskiego Hufca Harcerzy „Darzbór”, będącego w Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy.

Nazwa drużyny – „Zarzewie” pochodzi od półjawnej organizacji do której należał przyszły twórca polskiego skautingu – nasz bohater, a która to wpisała się złotymi głoskami w historię harcerstwa…

Staramy się, więc w szczególny sposób pielęgnować pamięć o najdawniejszych dziejach ruchu; tak mocno, przecież, związanych z życiem Olgi i Andrzeja. Co za tym idzie wiedzą na temat Bohatera wykazywać muszą się już ci z chłopców, którzy chcąc stać się członkami drużyny zaliczają wymagania próby harcerza tzw. „Zarzewiaka”. Zdobywanie wiedzy na temat Andrzeja, jak zwykliśmy mówić o naszym wzorze jest obowiązkiem i ambicją także, a raczej przede wszystkim tych, którzy zaliczają wyższe harcerskie stopnie.


Tradycyjnie uroczyście obchodzimy rocznice związane z postacią naszego Bohatera – 31 października i 15/16 stycznia – urodziny i tragiczna śmierć ( rok 1888 oraz 1919), 22 maja – wydanie przez Andrzeja Małkowskiego rozkazu powołującego pierwsze drużyny skautowe na polskiej ziemi (Lwów rok 1911). Ważną datą dla naszej Drużyny, jak i dla całego Szczepu jest dzień 27 września – uznawany symbolicznie za dzień powstania naszej Drużyny a także całego Szczepu. Barwy drużyny (jak i całego szczepu) to kolory: czarny i żółty. Herbem drużyny jest skautowa lilijka, którą nosimy na lewym ramieniu. Nazwy zastępów wiążą się z nazwami zwierząt, które zamieszkują lasy polskich puszcz.


Każdego roku wyjeżdżamy na obozy organizowane w różnych zakątkach naszego Kraju. Nieobce są nam także eskapady zagraniczne. Duża część naszych zbiórek odbywa się na terenie Puszczy Kozienickiej, na jej terenie organizujemy też biwaki.